13 Mart 2012 SalıHani bazen rahat konuşmak ya da uzun zamandır o kişi görmediğin için anlatacakların birikmiştir. Başbaşa bi bara gitmek istersin ya da alıp kurabiyeni ona kahve içmeye gidersin, sakin sakin...saate bakmadan başbaşa konuşmak için....


Bazen kitaplarla da böyle yanlız kalasım oluyor....çııt çıkmasın evde...o an kapı - telefon çalmasın...saat kaçmış..bir yere yetişme derdi varmış...umrumda olmasın...sadece ben ve o kitap olsun !...


İşte o kitap bu ! Sabah otobüste gelirken çaprazımda oturan kızın elindeki kitap...hemen adını not aldım..ofise gelir gelmezde internette buldum. Soru : internette sipariş verene kadar bekleyebilir mi bu yürek ? yoksa iş çıkışı en yakın kitapçıdan almalı mı ? : )


Belki sizin de ilginizi çeker diye kitap hakkında bilgileri yazıyorum buraya....
* Yıldızların Altında

Michael Rowan Robinson TÜBİTAK YAYINLARI Bu kitapta, gece gökyüzüne duyduğumuz, bize geçmişten miras kalan hayranlık ile çağdaş gökbilim sayesinde elde ettiğimiz olağanüstü görüntüleri ve şaşırtıcı bilgileri birleştirmeye çalıştım.

Çağdaş gökbilimin temel fikir ve kuramlarını, hemen hemen hiç bilimsel bilgi birikimi olmayan bir insanın bile anlayacağı biçimde anlatmaya çaba gösterdim. Bu fikir ve kuramları gece gökyüzüyle ilgili kendi deneyimlerimizle ve geçmişten devraldığımız kültürel mirasla ilişkilendirebilmek için, çalışmamı, kuyrukluyıldızlardan kuazarlara, yirmi tane çok bilinen gökcismi üzerinde yoğunlaştırdım.

Bu cisimlerden çıplak gözle görülebilenler eski çağlardan beri bilinmektedir, her çağda ve pek çok kültürde mitolojik öykülere konu olmuşlardır. Bununla birlikte gerçek doğaları ancak yüzyılımızda, pek çoğununki ise son yirmi yılda ortaya çıkarılmıştır. Geri kalanların tümü, biri (3C273 kuazarı) dışında, en azından iki yüz yıldır bilinmektedir ve iyi bir dürbün ya da küçük bir teleskop yardımıyla görülebilirler. İçinde yaşadığımız evrenle ilgili bildiklerimizi bu yirmi gökcisminden yola çıkarak gözler önüne sermeye çalıştım."


* SİTE:www.kitapyurdu.com

Hiç yorum yok: